در زمان کار با دستگاه رادیاتورشور شما به موارد مختلفی برخورد می کنید. برای مثال خودرویی که آب روغن قاطی کرده یا خودرویی که بسیار کثیف بوده و رسوبات زیادی دارد. توصیه می شود که از جدول برنامه شستشوی زیر استفاده نمائید..

جدول برنامه هاي شستشو رادیاتورشور کارسافت مدل RCS18

جدول برنامه هاي شستشو

نکته: علامت * به معنی نیاز به شستشوی معکوس است.

نوع قطعه مقدار محلول میزان کثیفی دما زمان
اتوماتیک رادیاتور استاندارد متوسط 80 درجه 8 دقیقه
اتوماتیک موتور استاندارد متوسط 80 درجه 12 دقیقه
اتوماتیک کامل استاندارد متوسط 80 درجه 20 دقیقه
دستی رادیاتور 50 درصد بیشتر خیلی کثیف * 80 درجه 15 دقیقه
دستی موتور 50 درصد بیشتر خیلی کثیف * 80 درجه 25 دقیقه
دستی کامل 50 درصد بیشتر خیلی کثیف * 80 درجه 40 دقیقه
دستی رادیاتور 70 درصد بیشتر آب و روغن 80 درجه 20 دقیقه
دستی موتور 70 درصد بیشتر آب و روغن 80 درجه 30 دقیقه
دستی کامل 70 درصد بیشتر آب و روغن 80 درجه 50 دقیقه
معکوس رادیاتور استاندارد 60 تا 80 درجه 10 دقیقه
معکوس موتور استاندارد 60 تا 80 درجه 15 دقیقه
معکوس کامل استاندارد 60 تا 80 درجه 25 دقیقه

امیواریم در این مقاله اطلاعات مفیدی درباره رادیاتورشور در اختیار شما گذاشته باشیم.

  • نکات سفارش رادیاتورشور

  • مقالات و دستورالعمل های رادیاتورشور

  • مقالات آموزشی

  • محصول مرتبط

رادیاتورشور تمام اتوماتیک کارسافت مدل RCS18