پس از نصب محصول در صورتی که دستگاه طی دوره 30 روزه دچار خرابی شود و مشکل از فرآیند تولید و لجستیک باشد (خرابی ذاتی)، بدون هزینه اضافه، دستگاه تعویض خواهد شد.

مهم است بدانید:

  • آغاز بازه 30 روزه از زمان نصب دستگاه است.
  • استفاده نادرست مصرف کننده شامل این طرح نمی شود.
  • تمامی مراحل نصب و راه اندازی دستگاه باید با هماهنگی شرکت ( تماس اولیه ) انجام شود.
  • تمامی هزینه های مربوط به جابجایی دستگاه در صورتی که خرابی ذاتی تایید شود، بر عهده گروه فنی و مهندسی کارسافت است.