7 روز ضمانت تعویض یا عودت وجه برای محصول از زمان تحویل در دسترس مصرف کنندگان است. در صورتی که هر زمان مصرف کننده عزیز احساس کند دستگاه خریداری شده نمی تواند انتظارات وی را برطرف کند، حق عودت وجه یا تعویض محصول محفوظ خواهد ماند.

برای مشاهده شرایط و ضوابط به اینجا مراجعه کنید.