در اتصال معمولی دستگاه به خودرو جهت تعویض مسیر شستشو (شستشوی معکوس) باید اتصالات و بست ها را باز کرده و مجددا متصل نمائید. اینکار علاوه بر خرابی زیاد بست ها، زمان زیادی نیاز دارد.

در اتصال کوپلینگی شما می توانید از قسمت خروجی دستگاه کوپلینگ ها را جهت شستشوی معکوس جابجا نمائید.