• دستگاه هایی دارای گارانتی هستند که در زمان راه اندازی اولیه دستگاه، با شرکت تماس گرفته و آموزش های لازم داده شده باشد. 
 • زمان شروع گارانتی از تاریخ راه اندازی دستگاه (تماس اولیه با شرکت) محاسبه می گردد.
 • صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق و حوادث طبیعی شامل گارانتی نمی شود.
 • استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه شامل گارانتی نمی شود.
 • دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز کارسافت تعمیر شوند شامل گارانتی نمی شوند.
 • هر نوع دستکاری و یا خدشه به فاکتور خرید، برچسب دستگاه شامل گارانتی نمی شوند.
 • حتما از مایع مخصوص رادیاتورشور کارسافت استفاده نمائید. در صورت استفاده از مواد متفرقه دیگر، دستگاه شامل گارانتی نمی شود.
 • در صورت روشن کردن دستگاه با مخزن خالی و خرابی هیتر (المنت یا گرمکن) دستگاه شامل گارانتی نمی شود.
 • در صورت استفاده از موادی مثل تیرک یا وایتکس، هیچ قطعه ای از دستگاه شامل گارانتی نمی شود.
 • هزینه حمل قطعات گارانتی شده به عهده گروه فنی و مهندسی کارسافت می باشد.
 • هزینه حمل قطعات داغی (ارسالی به گروه فنی و مهندسی کارسافت) به عهده گروه فنی و مهندسی کارسافت می باشد.
 • کابل، شیلنگ ها و کلیه اتصالات دستگاه به مدت یک ماه گارانتی دارند.