قسمتهاي مختلف دستگاه RCS18قسمتهاي مختلف دستگاه RCS18

 1. صفحه نمایش
 2. کلید های دستگاه
 3. فشار سنج
 4. گیج نمایش سطح مایع
 5. درب مخزن دستگاه
 6. هوزینگ فیلتر
 7. کلید خاموش و روشن
 8. شیلنگ های خروجی و ورودی
 9. نگهدارنده شیلنگ های دستگاه
 10. مخزن 18 لیتری
 11. هیتر (گرمکن)
 12. پمپ آب
 13. درب دستگاه
2024-06-13T16:13:25+04:30
Go to Top